ΠΡΩΤΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ «ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΜΜΕ»

Ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης η πρώτη (1 η) Τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη Δράση «Eργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ
Μικρών Επιχειρήσεων», ΕΣΠΑ 2014 – 2020 (Α/Α 3428, Κωδ. 019ΚΕ).

Η τροποποίηση αφορά τόσο την ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικών υποβολών, η οποία ορίζεται στις 20/02/2019, όσο και τις επιλέξιμες δαπάνες και απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Διαβάστε αναλυτικότερα για την πρώτη τροποποίηση εδώ

Περισσότερα άρθρα...