ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΕΚΑ (11) ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ»

Ανακοινώθηκαν οι έντεκα (11) αποφάσεις ένταξης των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων  που αφορούν στη Δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων». 

Δείτε παρακάτω τις σχετικές αποφάσεις ένταξης.

1. Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης

2.Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

3.Τροποποίηση απόφασης – Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

4.Περιφέρεια Θεσσαλίας

5.Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

6.Περιφέρεια Πελοποννήσου

7.Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

8.Περιφέρεια Κρήτης

9.Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

10.Περιφέρεια Αττικής

11.Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

12.Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Περισσότερα άρθρα...