ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΤΑ ΤO ΠΡΟΤΥΠO ISO 29990:2010

nb-logoΗ NOMIKH ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ κατέχει ηγετική θέση στο χώρο των επιστημονικών εκδόσεων, διάθεσης ψηφιακού περιεχομένου και παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών για τα νομικά και οικονομικά επαγγέλματα, τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα και την Κύπρο.

Σε συνέχεια, της μακροχρόνιας και επιτυχημένης πορείας της, η επιχείρηση ως κέντρο Διά Βίου Μάθησης, υιοθέτησε και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας Υπηρεσιών Μη Τυπικής Εκπαίδευσης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 29990:2010 με στόχο τη διαχείριση των υπηρεσιών αυτών σε σταθερό επίπεδο.

Για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας Υπηρεσιών Μη Τυπικής Εκπαίδευσης κατά το πρότυπο ISO 29990:2010, εμπιστεύτηκε τη Define Solutions Ltd και η συνεργασία μας στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία, καθώς η ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, κατόπιν αξιολόγησης, πιστοποιήθηκε από τον φορέα πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης DQS HELLAS.

Περισσότερα άρθρα...