Η GLOBITY SERVICES ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΗΚΕ ΤΗ DEFINE SOLUTIONS LTD ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ΚΑΙ ΕΛΟΤ 1801:2008

Η Globity Services με το έμπειρο προσωπικό της και την τεχνογνωσία της στον χώρο τον φυλάξεων, έχει να επιδείξει ένα αξιόλογο έργο στο τομέα της παροχής υπηρεσιών ασφαλείας, που παρέχει τα εχέγγυα για να κινηθεί ταχύτερα σε νέους κλάδους της ασφάλειας.

Εμπιστεύτηκε τη Define Solutions Ltd για την Αναβάθμιση του Υπάρχοντος Ενιαίου Διαχειριστικού Συστήματος της βάσει των απαιτήσεων των Προτύπων ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 και ΕΛΟΤ 1801:2008.

Η συνεργασία μας στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία, καθώς κατόπιν αξιολόγησης, πιστοποιήθηκε στις 12/09/2018 από τον Φορέα Πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης BQC.

Περισσότερα άρθρα...