Η NUTRIMEDICAL ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΗΚΕ ΤΗ DEFINE SOLUTIONS LTD ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΤΗΣΙΟ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018 ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ EN ISO 9001:2015

Η εταιρεία NUTRIMEDICAL, είναι μια δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρεία στον τομέα της Κλινικής Διατροφής και των Ιατροτεχνολογικών προϊόντων καθώς και συμπληρωμάτων διατροφής. Στόχος της είναι η παροχή προϊόντων και υπηρεσιών για την κάλυψη των αναγκών των ασθενών και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής.

Εμπιστεύτηκε τη Define Solutions Ltd για την Υποστήριξή της κατά τον ετήσιο επανέλεγχό για το έτος 2018 του Υπάρχοντος Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητάς της, βάσει των απαιτήσεων του Προτύπου EN ISO 9001:2015,το οποίο καλύπτει και τις προδιαγραφές της Υ.Α.ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ./1348 2004 ΦΕΚ 32/Β/16.1.2004 «Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων».

Η συνεργασία μας στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία, καθώς κατόπιν αξιολόγησης, πιστοποιήθηκε στις 14/09/2018 από τον Φορέα Πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης DQS HELLAS.

Περισσότερα άρθρα...