ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ “ΑΝΑΠΤΥΞΗ” ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΗΚΕ ΤΗ DEFINE SOLUTIONS LTD ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 9001:2015

Το κέντρο αποκατάστασης “ΑΝΑΠΤΥΞΗ” λειτουργεί από το 1985 και είναι πιστοποιημένο κέντρο με άδεια ανοιχτής νοσηλείας, το οποίο σημαίνει συνεχής έλεγχος εγκυρότητας του επιστημονικού προσωπικού, επάρκειας προϋποθέσεων εξοπλισμού, προσβασιμότητας και ασφάλειας.

Εμπιστεύτηκε τη Define Solutions Ltd για την Αναβάθμιση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015.

Με την αναβάθμιση, o οργανισμός έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στον συνεχή έλεγχο της επαγγελματικής επάρκειας του επιστημονικού προσωπικού, στην αναγνώριση και διαχείριση κινδύνων και ευκαιριών καθώς και στην καλύτερη δυνατή αξιοποίηση της διαθέσιμης επιχειρησιακής γνώσης του κέντρου αποκατάστασης.

Η συνεργασία μας στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία, καθώς κατόπιν αξιολόγησης, πιστοποιήθηκε στις 20/03/2018 από τον Φορέα Πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης LETRINA.

Περισσότερα άρθρα...