ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 1ου ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΕ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ»

Το Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης , δημοσίευσε απόφαση παράτασης υποβολής του πρώτου αιτήματος πιστοποίησης – επαλήθευσης δαπανών για τους δικαιούχους της 1ης Ομαδικής Απόφασης Ένταξης στη Δράση «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους σε νέες αγορές».

Βάσει της Απόφασης , το πρώτο αίτημα πιστοποίησης που αφορά το ποσοστό του 30% του εκάστοτε εγκεκριμένου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της επένδυσης , δύναται να υποβληθεί έως την 31/01/2019.

Περισσότερα άρθρα...