ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΡΙΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΑΝ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ «ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ»

Οι επιχειρήσεις δύνανται να υποβάλλουν δύο ακόμα νέες αιτήσεις χρηματοδότησης μόνον στην περίπτωση που η κάθε προηγούμενη αίτησή τους έχει απορριφθεί ή υπήρξε έγγραφη οικειοθελής απόσυρση της προηγούμενης αίτησης χρηματοδότησης.

Δείτε τη σχετική ανακοίνωση – 2η τροποποίηση της Πρόσκλησης εδώ

Περισσότερα άρθρα...