ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2014-2020

Ξεκίνησαν οι υποβολές στο Πληροφοριακό Σύστημα Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) για τη Δράση «Ενίσχυση των ΜΜΕ για επενδύσεις τεχνολογικού εκσυγχρονισμού και εξοικονόμησης ενέργειας», με δικαιούχους υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Περιφέρειας Ηπείρου.

 

Στόχος της Δράσης είναι η ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών και διαδικασιών αυτοματοποίησης στην παραγωγική διαδικασία , με στόχους την παραγωγή σύγχρονων , ποιοτικών προϊόντωνκαι υπηρεσιών, τη μείωση του κόστους παραγωγής και λειτουργίας και τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος κατά λειτουργία επιχειρήσεων.

Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικών υποβολών ορίστηκε η 28/02/2019.

Περισσότερα άρθρα...