Επαναπιστοποίηση της Attica Wealth Management κατά τα πρότυπα ISO 27001:2013 και 9001:2008

Διαρκή εμπιστοσύνη στη Define Solutions LTD. συνεχίζει να δείχνει η Attica Wealth Management Α.Ε.Δ.Α.Κ  με παρουσία 70 καταστημάτων στην χώρα  για το 2015 και ένα από τα μεγαλύτερα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στον ελλαδικό χώρο.

attica-wealth-management

Τον Σχεδιασμό και την Ανάπτυξη Συστήματος διασφάλισης της Πληροφορίας κατά το πρότυπο ISO 27001:2005 και κατά το Πρότυπο ISO 9001:2008 και την αναβάθμιση στο Πρότυπο ISO 27001:2013  διαδέχεται η υποστήριξη  της εφαρμογής τους και η επιτυχής επαναπιστοποίηση σύμφωνα με τα παραπάνω πρότυπα.

Περισσότερα άρθρα...