Η ΖΗΛΟΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΗΚΕ ΤΗ DEFINE SOLUTIONS LTD ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 9001:2015

Η εταιρεία ΖΗΛΟΣ ΑΕ ανήκει στην κατηγορία Ιατρικά Είδη – Όργανα – Εργαλεία και εδρεύει στην Αθήνα.

Εμπιστεύτηκε τη Define Solutions Ltd για την Αναβάθμιση του Υπάρχοντος Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητάς της  βάσει των απαιτήσεων του πρότυπου ISO 9001:2015, το οποίο σύστημα καλύπτει και τις προδιαγραφές της Υ.ΑΔΥ & δ/Γ.Π οικ/1348 2004 ΦΕΚ 32/Β/16,1,2004 «Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων».

Η συνεργασία μας στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία, καθώς κατόπιν αξιολόγησης, πιστοποιήθηκε στις 04/07/2018 από τον Φορέα Πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης BQC.

Περισσότερα άρθρα...