Η NRG PROVIDER ΕΜΠΙΣΤΕΥΕΤΑΙ ΤΗΝ DEFINE SOLUTIONS ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001:2015

nrg_logo

Η NRG Provider κορυφαία εταιρεία στην παροχή ενέργειας και φυσικού αερίου από το 2012, αποτελεί μέλος του Ενεργειακού Ομίλου Χανδρή, δραστηριοποιείται σε μια διαρκώς ανερχόμενη αγορά, η οποία παρουσιάζει μεγάλη ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια σε εθνικό επίπεδο. Ξεκίνησε την συνεργασία της με την Define Solutions Ltd για την Αναβάθμιση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας βάσει των απαιτήσεων του προτύπου ISO 9001:2015 στην επιχείρηση της. Η NRG Provider χαρακτηρίζεται για το ελληνικό και εξωστρεφές της χαρακτήρα και αυτό την κατατάσσει στις πλέον εξελισσόμενες εταιρείες ενέργειας στην Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Περισσότερα άρθρα...