ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Προς ικανοποίηση σχετικών αιτημάτων υποψήφιων επενδυτών, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στο καθεστώς «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού», του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016, παρατείνεται έως τις 30/09/2020, εφόσον δεν εξαντληθεί νωρίτερα ο προϋπολογισμός του.

Περισσότερα άρθρα...