Παράταση για τα 3 Καθεστώτα του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016

Λόγω πολύ αυξημένου επενδυτικού ενδιαφέροντος, το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων αποφάσισε να δώσει παράταση στις προθεσμίες υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στα 3 Καθεστώτα του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016, μέχρι:

  • 15 Ιανουαρίου 2020, για τη «Γενική Επιχειρηματικότητα» και την «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων».
  • 28 Φεβρουαρίου 2020, για τις “Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού”.

Περισσότερα άρθρα...