ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ “ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ”

Σύμφωνα με από την 12/06/2020 απόφαση του Υπ.Αν., η πρόσκληση «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων», ΕΣΠΑ 2014 – 2020,  θα παραμείνει ανοιχτή προς υποβολή αιτήσεων μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι την 30/11/2020 και ώρα 17:00:00.
Καθ’ όλη την προαναφερόμενη περίοδο – και υπό την προϋπόθεση της ύπαρξης διαθέσιμου προϋπολογισμού – οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις χρηματοδότησης.

Περισσότερα άρθρα...