ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΤΕΜΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. ΚΑΤΑ ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015

Η εταιρεία «ΑΡΤΕΜΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε.» με μεγάλη εμπειρία στην εκπόνηση Στατικών, Αρχιτεκτονικών, Υδραυλικών, Τοπογραφικών και Γεωτεχνικών μελετών, καθώς και σε μελέτες Ειδικών Έργων, Βιολογικών καθαρισμών, Χωροδικτυωμάτων, Γεφυρών, Σηράγγων και πολύπλοκων κτιριακών έργων.

Εμπιστεύτηκε τη Define Solutions Ltd για τον Σχεδιασμό και Ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ISO 9001:2015 και τον Σχεδιασμό  και Ανάπτυξη Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά το πρότυπο ISO 14001:2015 και η συνεργασία μας στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία, καθώς κατόπιν αξιολόγησης, πιστοποιήθηκε από τον Φορέα Πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης DQS HELLAS.

Περισσότερα άρθρα...