ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ (ΕΣΥΠΠ) ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ 1801:2008 (OHSAS 18001:2007)

Η Ε.ΥΔ.Α.Π. είναι η μεγαλύτερη και πιο αξιόπιστη εταιρεία στη διαχείριση του κύκλου του νερού, προσανατολισμένη πάντα στον Άνθρωπο και το Περιβάλλον και με στρατηγική βασισμένη στην επίτευξη ισορροπημένης και αειφόρου ανάπτυξης προς όφελος του κοινωνικού συνόλου, των πελατών, των εργαζομένων, των μετόχων και όλων των εχόντων έννομο συμφέρον απ’ αυτήν.

Εμπιστεύτηκε τη Define Solutions Ltd για τον Σχεδιασμό και Ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ 1801:2008 (OHSAS 18001:2007) για την Εσωτερική Υπηρεσία Προστασίας και Πρόληψης (ΕΣΥΠΠ) και η συνεργασία μας στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία, καθώς κατόπιν αξιολόγησης, πιστοποιήθηκε από τον Φορέα Πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης TUV HELLAS.

Περισσότερα άρθρα...