ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ Κ.ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ – Σ. ΤΣΑΝΤΕΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΚΑΤΑ ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015

Η εταιρεία «EM-ENGINEERING» παρέχει υπηρεσίες συμβούλου σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς στον τομέα των η-μ εγκαταστάσεων, διαχείρισης και εξοικονόμησης ενέργειας, κτιριακών και βιομηχανικών έργων, έργων οδοποιίας, διαμορφώσεων περιβάλλοντος χώρου κλπ.

Εμπιστεύτηκε τη Define Solutions Ltd για τον Σχεδιασμό και Ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ISO 9001:2015 και τον Σχεδιασμό  και Ανάπτυξη Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά το πρότυπο ISO 14001:2015 και η συνεργασία μας στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία, καθώς κατόπιν αξιολόγησης, πιστοποιήθηκε από τον Φορέα Πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης DQS HELLAS.

Περισσότερα άρθρα...