ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ CITYZEN PARKING & SERVICES ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 14001:2004

Η CITYZEN PARKING & SERVICES, η κορυφαία εταιρεία υπηρεσιών στάθμευσης στην Ελλάδα που σέβεται το περιβάλλον και συμβάλλει έμπρακτα στην φροντίδα του προωθώντας υπηρεσίες που μεριμνούν για την προστασία των φυσικών μας πόρων, εμπιστεύτηκε τη Define Solutions Ltd για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά το πρότυπο ISO 14001:2004. Η συνεργασία μας στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία, καθώς η CITYZEN PARKING SERVICES, κατόπιν αξιολόγησης, πιστοποιήθηκε από την TÜV HELLAS.

Περισσότερα άρθρα...