ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ LIVING PROSPECTS ΕΠΕ ΚΑΤΑ ΤΑ ΝΕΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ISO 9001:2015 & 14001:2015

ΛΠ
Η Living Prospects «Υπηρεσίες Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος» ΕΠΕ είναι εταιρεία συμβούλων που αναλαμβάνει την υποστήριξη ιδιωτικών και δημόσιων οργανισμών στο σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση έργων πράσινης οικονομίας, εστιάζοντας σε πρωτοβουλίες σχετικές με την αστική, παράκτια (συμπεριλαμβανομένων σχετικών με τον τουρισμό πρωτοβουλιών), βιομηχανική και αγροτική ανάπτυξη.  Για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη συστήματος ποιότητας κατά το πρότυπο ISO 9001:2015, και για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά το πρότυπο ISO 14001:2015, εμπιστεύτηκε τη Define Solutions Ltd και η συνεργασία μας στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία, καθώς η Living Prospects «Υπηρεσίες Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος» ΕΠΕ, κατόπιν αξιολόγησης, πιστοποιήθηκε από τον παγκόσμιο φορέα πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης LRQA (Lloyd’s Register Quality Assurance).

Περισσότερα άρθρα...