ΠΡΩΤΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ – ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ «ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ»

 

Ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξηςη η πρώτη (1η) τροποποίηση – Παράταση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη Δράση «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας : Εμπόριο, Εστίαση, Εκπαίδευση» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020 (Α/Α3429, Κωδ. 022ΚΕ).

Η τροποποίηση αφορά τόσο στην ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικών υποβολών, η οποία ορίζεται σε 27/02/2019, όσο και στις επιλέξιμες δαπάνες και απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Διαβάστε αναλυτικότερα για την 1η τροποποίηση εδώ

Περισσότερα άρθρα...