Στοιχεία σχετικά με την απορρόφηση του ΕΣΠΑ 2007-2013 και του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020

Χάρη και στην τροποποίηση του Γενικού Κανονισμού που εγκρίθηκε με μεγάλη πλειοψηφία από το Ευρωκοινοβούλιο, η ελληνική κυβέρνηση και οι αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες κατόρθωσαν μέσα στο 2015 – με τον κατάλληλο σχεδιασμό και τεράστια προσπάθεια – να επιταχύνουν την υλοποίηση και την πληρωμή των έργων του ΕΣΠΑ 2007-2013 και να επιτύχουν εντέλει απορρόφηση 100% σε όλα τα προγράμματα, ακόμη και σε εκείνα που παρουσίαζαν μεγάλες δυσκολίες και χαμηλή απορρόφηση τον Ιανουάριο του 2015.

Η επιτυχία αυτή έφερε την Ελλάδα στην πρώτη θέση ανάμεσα σε όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ.

chart-1462878_960_720

Σε σχέση με το νέο ΕΣΠΑ, βάσει της πραγματικής απορρόφησης που έχει ήδη επιτευχθεί (800 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 5%), η ελληνική κυβέρνηση θα επιτύχει με βεβαιότητα το στόχο για εισροή κοινοτικών πόρων 1 δισ. ευρώ (7%) μέχρι το τέλος του 2016.

Επίσης,  στο αντίστοιχο χρονικό σημείο υλοποίησης του προηγούμενου ΕΣΠΑ, παρά την πολύ ευνοϊκότερη οικονομική συγκυρία και τις χαλαρότερες απαιτήσεις των κανονισμών, η απορρόφηση ήταν σαφώς μικρότερη (3,5% στο τέλος του 2009).

Στη σύγκριση δε με τα άλλα κράτη-μέλη, η Ελλάδα προηγείται, καθώς τα αιτήματα πληρωμών που έχει υποβάλει αντιστοιχούν στο 16,8% των συνολικών δαπανών που έχουν δηλώσει όλες οι χώρες της ΕΕ. Η Ελλάδα ήταν το πρώτο κράτος-μέλος που υπέβαλε αιτήματα πληρωμής για την περίοδο 2014-2020, καθώς και ότι είναι μία από τις έξι μόνο χώρες που έχουν ήδη εγκεκριμένα Συστήματα Διαχείρισης και Ελέγχου για όλα τα νέα προγράμματα.

 

Περισσότερα άρθρα...