Συνεργασία στο τομέα της διαφήμισης με την εταιρεία MAGNET

magnet_logo

Μία από τις σημαντικότερες συνεργασίες μας στο τομέα της διαφήμισης αποτελεί εκείνη με την διαφημιστική εταιρεία MAGNET με σημαντικό μερίδιο στην εγχώρια ελληνική αγορά. Από το 2013 έχουμε αναλάβει την Αναβάθμιση, Βελτίωση, Εκπαίδευση και Υποστήριξη του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας καά τα πρότυπα ISO 9001:2008 και ΕΛΟΤ 1435 «Υπηρεσίες Επικοινωνίας- Απαιτήσεις για παρόχους».

Συνεργαζόμαστε  μακροχρόνια με μία από τις πιο δυναμικές και επιτυχημένες εταιρίες Πωλήσεων και Μάρκετινγκ, η οποία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα από το 2009 με έμπειρους και εξειδικευμένους επαγγελματίες.

Περισσότερα άρθρα...