ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ «ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ»

Ανακοινώθηκε η έγκριση του αρχείου Συχνών Ερωτήσεων – Απαντήσεων για τη ∆ράση: «Eργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας για Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις»

Δείτε τις Συχνές Ερωτήσεις – Απαντήσεις της Δράσης εδώ

Περισσότερα άρθρα...