Σχεδιάζονται νέες δράσεις για ΜμΕ

Σε ότι αφορά στις νέες δράσεις που σχεδιάζονται από το Υπουργείο Ανάπτυξης, οι οποίες θα καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, αυτές είναι οι εξής:

  • Ανανέωση και αναβάθμιση εξοπλισμού μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένου ψηφιακού, τεχνικού και παγίου εξοπλισμού.Πρόκειται για μία πρόσκληση που σχεδιάζεται, ώστε να καλύπτει μεγάλο φάσμα επιχειρήσεων και επιλέξιμων δράσεων, στη βάση διαπιστωμένων αναγκών τους. Η αξιολόγηση προγραμματίζεται να είναι με άμεση διαδικασία.
  • Επιδότηση ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης.Η συγκεκριμένη δράση θα έχει προϋπολογισμό 50 εκατ. ευρώ σε δημόσια συμμετοχή, που θα επιτρέψει στις επιχειρήσεις να εκπαιδεύσουν το προσωπικό τους στους τομείς όπου εκτιμούν ότι υπάρχει μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία, αναφέρουν στελέχη του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Όπως αναφέρθηκε και από τον πρωθυπουργό στο πρόσφατο Εθνικό Αναπτυξιακό Συνέδριο για το ΕΣΠΑ 2021-2027, οι επιχειρήσεις χρειάζονται ανθρώπινο δυναμικό κατάλληλα εκπαιδευμένο και διαρκώς εκπαιδευόμενο, προκειμένου να υποστηρίξουν την ανάπτυξή τους, το λεγόμενο reskilling και upskilling.
  • Διερεύνηση για την επιδότηση μισθολογικού κόστους και λειτουργικών δαπανών για νέες εταιρείες που ιδρύονται στην Ελλάδα.Στόχος είναι η προσέλκυση ξένων επενδύσεων, καθώς και επιχειρήσεων, που επιθυμούν να επεκταθούν περαιτέρω. Οι επιδοτήσεις εξετάζεται να δίνονται εξαντλώντας κατά το δυνατόν τον χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων, δηλαδή επιχειρήσεις που θα επιλέξουν να εγκατασταθούν σε λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες θα λάβουν και μεγαλύτερο ποσοστό επιχορήγησης.

Οι νέες δράσεις σχεδιάζονται, σε συνεργασία με την αρμόδια Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΑνΕΚ, με στόχο να προκηρυχθούν το συντομότερο εντός του 2020.

Περισσότερα άρθρα...