Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015

Το πρότυπο ISO 9001 μπορεί να εφαρμόζεται από οποιονδήποτε οργανισμό θέλει να βελτιώσει τον τρόπο λειτουργίας του, ανεξάρτητα από το μέγεθος ή τον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται, ενώ είναι το πλέον διαδεδομένο παγκοσμίως πρότυπο διαχείρισης.

iso9001

Τον Σεπτέμβριο του 2015 δημοσιεύθηκε η αναθεωρημένη έκδοση του προτύπου ISO 9001:2015.

Με την έκδοση των κατευθυντηρίων οδηγιών από την IAF για την μετάβαση στο πρότυπο ISO 9001:2015, τέθηκε το χρονικό πλαίσιο ισχύος των πιστοποιητικών ISO 9001:2008 που εκδίδονται μέχρι σήμερα για τα Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας. Η είδηση είναι ότι μετά τον Σεπτέμβριο του 2018 κανένα πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008 δεν θα είναι σε ισχύ.

Οι κυριότερες αλλαγές του προτύπου σε σχέση με την παλιότερη έκδοση (ISO 9001:2008) είναι:

  • Διεργασιακή Προσέγγιση → Οι 8 αρχές διαχείρισης της ποιότητας γίνονται 7. Η Διεργασιακή προσέγγιση και η Συστημική προσέγγιση συγχωνεύονται σε Διεργασιακή Προσέγγιση μόνο. Καταργείται η έννοια της συστηματικής προσέγγισης.
  • Λογική της διακινδύνευσης (risk-based thinking) → Σύμφωνα με τη φιλοσοφία του προτύπου ο όρος «ρίσκο» μπορεί να έχει και θετική και αρνητική έννοια. Για αυτό το λόγο αναφέρεται συνήθως ως “Risk and opportunities”. Κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης θα ελέγχεται εάν η φύση των μέτρων που έλαβε ο οργανισμός, ανταποκρίνονται στις πιθανές επιπτώσεις.
  • Διοίκηση Αυξημένες απαιτήσεις αναφορικά με τη δέσμευση και την εμπλοκή της ανώτατης διοίκησης.
  • Περιβάλλον Ανάγκη για κατανόηση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, καθώς και των αναγκών και προσδοκιών των ενδιαφερόμενων μερών.
  • Αυξημένη έμφαση στην επίτευξη αξίας για τον οργανισμό και τους πελάτες του (“το αποτέλεσμα μετράει”).
  • Τεκμηρίωση → Αυξημένη ευελιξία στη χρήση της τεκμηρίωσης. Ωστόσο ο έλεγχος των απαιτήσεων των νέων εκδόσεων των προτύπων δεν θα περιορίζεται στον έλεγχο των διαδικασιών και αρχείων εκπαίδευσης του οργανισμού.
  • Εξαιρέσεις → Μειώνονται τα περιθώρια για εξαιρέσεις. Όπου μια απαίτηση του ISO 9001:2015 μπορεί να εφαρμοσθεί πρέπει να εφαρμοστεί.
  • Εγχειρίδιο Ποιότητας  Καταργείται στο Εγχειρίδιο Ποιότητας.

Η Define Solutions ενθαρρύνει τους πελάτες της να ξεκινήσουν την διαδικασία μετάβασης στο νέο πρότυπο το συντομότερο δυνατό, ώστε να έχουν χρόνο να ολοκληρώσουν το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015, πριν από τις προθεσμίες που έχουν ήδη καθοριστεί με επίσημη ανακοίνωση του ISO.

Επικοινωνήστε με την Define Solutions για περισσότερες πληροφορίες.

Περισσότερα άρθρα...