Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης η Define Solutions Ltd. στη πολυεθνική MINDSHARE

Μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στον διεθνή και εγχώριο χώρο της διαφήμισης, Mindshare, από το 2012 έχει επιλέξει την Define Solutions Ltd ως τεχνικός σύμβουλος για την Αναβάθμιση, Βελτίωση, Εκπαίδευση και Υποστήριξη εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ISO 9001:2008 και του προτύπου ΕΛΟΤ 1435 “Υπηρεσίες Επικοινωνίας – Απαιτήσεις για παρόχους”. Επιπλέον, η Define Solutions έχει αναλάβει την επαναπιστοποίηση της Mindshare όσον αφορά τα Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 27001 και ISO 14001.

 mindshare

Περισσότερα άρθρα...