100% ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΗΣ DEFINE SOLUTIONS LTD ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ «ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΛΜΑ»

Σύμφωνα με την τέταρτη (4η) τροποποίηση Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Ψηφιακό Άλμα», που αφορά στην ένταξη επιπλέον 252 επιχειρηματικών σχεδίων της Περιφέρειας Αττικής, με συνολική επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 22.783.662,30 ευρώ, η DEFINE SOLUTIONS LTD σημείωσε 100% επιτυχία ως προς τα υποβαλλόμενά της επενδυτικά σχέδια.

Συγκεκριμένα, στα πλαίσιο της εν λόγω Δράσης, υποβλήθηκαν από την εταιρεία πέντε (5) επενδυτικά σχέδια, συνολικού προϋπολογισμού 850.264,20€ και εγκρίθηκε το σύνολο του προϋπολογισμού των ανωτέρω επενδυτικών σχεδίων.

Περισσότερα άρθρα...