7η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ»

Δημοσιεύθηκε η έβδομη η (7η) τροποποίηση της Πρόσκλησης Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης Επενδυτικών Σχεδίων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Επιχειρούμε Έξω – Υποστήριξη Διεθνούς Προβολής ΜΜΕ με Εξωστρεφή Προσανατολισμό» του ΕΠΑνΕΚ. Η τροποποίηση αφορά στην αύξηση του συνολικού διαθέσιμου προϋπολογισμού στην περιφέρεια Αττικής κατά 3.000.000,00 ευρώ. Ο συνολικός προϋπολογισμός της Δράσης μετά την αύξηση διαμορφώνεται στο συνολικό ποσό των 53.000.000,00 ευρώ.

Δείτε τη σχετική Απόφαση εδώ.

Περισσότερα άρθρα...