Η GREEN CLEAN ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΗΚΕ ΤΗ DEFINE SOLUTIONS LTD ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ – ISO 14001:2015

Η GREEN CLEAN είναι μια εταιρεία παροχής υπηρεσιών καθαρισμού όλων των μορφών, βοηθητικών υπηρεσιών και Facility Services. Διαθέτοντας πολύχρονη εμπειρία, εξειδίκευση και τεχνογνωσία, η Green Clean προσφέρει μια ευρεία γκάμα σε υπηρεσίες καθαρισμού και συντήρησης καλύπτοντας και τις πιο απαιτητικές ανάγκες. Αναλαμβάνει γενικούς καθαρισμούς επαγγελματικών και ιδιωτικών χώρων, συντήρηση καθαρισμού και υγιεινής, και ειδικούς καθαρισμούς.

Εμπιστεύτηκε τη Define Solutions Ltd για την Αναβάθμιση του Υπάρχοντος Συστήματος Περιβαλλοντικής διαχείρισης βάσει των απαιτήσεων του Πρότυπου ISO 14001:2015 και την Προετοιμασία και Υποστήριξη του Διαχειριστικού Συστήματος για την Επιθεώρηση του Ανεξάρτητου Φορέα πιστοποίησης για το έτος 2018.

Με την αναβάθμιση, η GREEN CLEAN δεσμεύεται σε πιο φιλικές προς το περιβάλλον διαδικασίες και ενισχύει τη συνεχή βελτίωση περιβαλλοντικών επιδόσεων.

Η συνεργασία μας στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία, καθώς κατόπιν αξιολόγησης, πιστοποιήθηκε στις 14/06/2018 από τον Φορέα Πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης DQS HELLAS.

Περισσότερα άρθρα...