Η MEDILAP ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΗΚΕ ΤΗ DEFINE SOLUTIONS LTD ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 9001:2015

Η εταιρία MEDILAP, σε καθημερινή βάση παρέχει χειρουργικά αναλώσιμα, όπως πλέγματα και trocars σε πολλά ιατρικά κέντρα, ανάμεσα τους το ΙΑΣΩ GENERAL και η ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ. Ομοίως, η εταιρία ειδικεύεται στην παροχή ιατρικού εξοπλισμού καλύπτοντας τις ανάγκες των πελατών της για την δημιουργία ενός σύγχρονου ιατρικού
χώρου με όλα τα απαιτούμενα είδη.

Εμπιστεύτηκε τη Define Solutions Ltd για την Αναβάθμιση του Υπάρχοντος Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητάς της βάσει των απαιτήσεων του προτύπου ISO 9001:2015, το οποίο σύστημα καλύπτει και τις προδιαγραφές της Υ.Α.ΔΥ 8 δ/Γ.Π.οικ./1348 2004 ΦΕΚ 32/Β/16.1.2004 «Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων».

Η συνεργασία μας στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία, καθώς κατόπιν αξιολόγησης, πιστοποιήθηκε στις 14/09/2018 από τον Φορέα Πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης DQS HELLAS.

Περισσότερα άρθρα...