ΧΑΡΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ – ΑΥΞΗΜΕΝΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΠΟ 01/01/2024

Αυξημένα κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες θα είναι τα ποσοστά ενίσχυσης, που θα παρέχονται στα επενδυτικά σχέδια, που θα υλοποιηθούν στις Περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου, Δυτικής Μακεδονίας και Κρήτης, από την 01/01/2024 κι έως την 31/12/2027, αφού, όπως ανακοινώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εγκρίθηκαν οι σχετικές αλλαγές στον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων της Ελλάδας.

Τα μέγιστα ποσά ενίσχυσης, αυξάνονται ως εξής:

  • από 40% σε 50% των επιλέξιμων επενδυτικών δαπανών, στο Νότιο Αιγαίο
  • από 50% σε 60% των επιλέξιμων επενδυτικών δαπανών, στην Κρήτη και στη Δυτική Μακεδονία.

Τα ποσοστά αυτά, αφορούν στις Μεγάλες επιχειρήσεις και αυξάνονται έως 10 ποσοστιαίες μονάδες για τις Μεσαίες επιχειρήσεις κι έως 20 ποσοστιαίες μονάδες για τις Μικρές επιχειρήσεις.

Ο νέος Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων, που θα ισχύει για το διάστημα 01/01/2024 – 31/12/2027, έχει ως εξής:

Περισσότερα άρθρα...