ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Στέλεχος για την Κάλυψη Θέσεων του Τμήματος Διαχειριστικών Συστημάτων & Πιστοποιήσεων

Απαιτούμενα τυπικά προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ / TEI, κατά προτίμηση ειδικότητας μηχανολόγου μηχανικού ή χημικού μηχανικού
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (προφορικά / γραπτά)
 • Απαραίτητη ελάχιστη εμπειρία 3 ετών στην ανάπτυξη ή/και την εφαρμογή συστημάτων ISO
 • Αριστος χειρισμός Η/Υ (Ms Office)
 • Κάτοχος Ι.Χ.
 • Δυνατότητα ταξιδιών
 • Ηλικίας 30-40 ετών

Επιθυμητά προσόντα:

 • Μεταπτυχιακός τίτλος (Master) Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Ποιότητας
 • Επαγγελματικές πιστοποιήσεις – ECDL, επικεφαλής επιθεωρητή συστημάτων ISO κατά IRCA ή εσωτερικού επιθεωρητή, project management (PRINCE)
 • Εμπειρία σε αντικείμενα Risk Analysis, ISO 17025, ISO 15189 ή άλλο σχετικό

Όλα τα στελέχη πρέπει να διαθέτουν:

 • Ευχάριστη προσωπικότητα και επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Ικανότητα διαχείρισης χρόνου και εργασίας υπο πίεση
 • Ισχυρή προσωπικότητα και ανάληψη πρωτοβουλιών
 • Ικανότητα δημιουργίας ευκαιριών ανάπτυξης πελατολογίου
 • Επιθυμία εξέλιξης σε μια ταχύτατα αναπτυσσόμενη εταιρία
 • Δυνατότητα να εργάζεται μόνος του ή/και ως μέρος της ομάδας

Η εταιρεία διαθέτει ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών και δυνατότητες ανέλιξης.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους στο . Θα τηρηθεί πλήρης εχεμύθεια.

Περισσότερα άρθρα...