Η AGROPROTECT ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΗΚΕ ΤΗ DEFINE SOLUTIONS LTD ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ, ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 14001:2015 ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 9001:2015

Η AGROPROTECT ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 2016 με στόχο την Καταπολέμηση Παρασίτων και την κατασκευή έργων πρασίνου . Με σεβασμό στο περιβάλλον και τον άνθρωπο, η AGROPROTECT ασχολείται με την παροχή υπηρεσιών που αφορούν την προστασία της δημόσιας υγιεινής  όπως απεντομώσεις , απολυμάνσεις και μυοκτονίες,  καθώς και  Έργα Κηποτεχνίας και συντήρησης αυτών.

Εμπιστεύτηκε τη Define Solutions Ltd για τον Σχεδιασμό, την Ανάπτυξη και την Εφαρμογή Ενιαίου Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001:2015 και Διαχείρισης Ποιότητας βάσει των απαιτήσεων του προτύπου ISO 9001:2015

Η συνεργασία μας στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία, καθώς κατόπιν αξιολόγησης, πιστοποιήθηκε την 01/10/2018 από τον Φορέα Πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης BQC.

Περισσότερα άρθρα...