Η DELPHIS ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΗΚΕ ΤΗ DEFINE SOLUTIONS LTD ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 9001:2015

Η εταιρεία Delphis ιδρύθηκε το 1976 και είναι μια τεχνική και εμπορική εταιρεία ειδικευμένη στις υπηρεσίες κλιματισμού, ψύξης, συντήρησης, διαχείρισης ενέργειας και αυτοματισμού.

Εμπιστεύτηκε τη Define Solutions Ltd για την Αναβάθμιση του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητάς της σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015.

Η συνεργασία μας στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία, καθώς κατόπιν αξιολόγησης, πιστοποιήθηκε στις 24/07/2018 από τον Φορέα Πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης DQS HELLAS.

Περισσότερα άρθρα...