Η ERGOPLANT ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΗΚΕ ΤΗ DEFINE SOLUTIONS LTD ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ISO 9001:2015 ΚΑΙ ISO 14001:2015 ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ OHSAS 18001:2007

Η Εταιρία  ERGOPLANT είναι μια καθαρά Ελληνική Τεχνική Εταιρία που σαν σκοπό έχει την κατασκευή ποιοτικών ηλεκτρομηχανολογικών, ενεργειακών, οικοδομικών και κτιριακών έργων.

Εμπιστεύτηκε τη Define Solutions Ltd για την Αναβάθμιση του υπάρχοντος Ενιαίου Διαχειριστικού Συστήματός της βάσει των απαιτήσεων των Πρότυπων ISO 9001:2015 και ISO 14001:2015 και της ενοποίησης του Συστήματος Υγείας και Ασφάλειας στο χώρο της εργασίας σύμφωνα με το Πρότυπο OHSAS 18001:2007.

Η συνεργασία μας στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία, καθώς κατόπιν αξιολόγησης, πιστοποιήθηκε στις 03/07/2018 από τον Φορέα Πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης LETRINA.

Περισσότερα άρθρα...