ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ISO 14001:2015, BS OHSAS 18001:2007 (ΕΛΟΤ 1801:2008)

fysiko_aerio_logo

Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει, ως βασική αρχή και δέσμευσή του, την διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας όλων των εμπλεκόμενων στις δραστηριότητές του καθώς και την βιώσιμη ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του με προσήλωση στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος σε πλήρη συμμόρφωση με τις σχετικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.

Το Φυσικό Αέριο εμπιστεύτηκε τη Define Solutions Ltd για τον Σχεδιασμό και Ανάπτυξη Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά το πρότυπο ISO 14001:2015 και Συστήματος Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία κατά το πρότυπο BS OHSAS 18001:2007 / ΕΛΟΤ 1801:2008. H συνεργασία μας στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία, καθώς κατόπιν αξιολόγησης, η εταιρεία πιστοποιήθηκε από τον Φορέα Πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης DQS HELLAS.

Περισσότερα άρθρα...