Η NARIMA ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΗΚΕ ΤΗ DEFINE SOLUTIONS LTD ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 9001:2015

Η εταιρεία «ΝΑΡΙΜΑ Ι.Κ.Ε.» ιδρύθηκε το 2016 από μια ομάδα ανθρώπων με μεγάλη εμπειρία στο χώρο της υγείας. Ο σκοπός της είναι η παροχή υψηλών υπηρεσιών στο χώρο της υγείας.

Εμπιστεύτηκε τη Define Solutions Ltd για την Αναβάθμιση του Υπάρχοντος Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητάς της βάσει των απαιτήσεων του προτύπου ISO 9001:2015, το οποίο σύστημα καλύπτει και τις προδιαγραφές της Υ.Α.ΔΥ 8 δ/Γ.Π.οικ./1348 2004 ΦΕΚ 32/Β/16.1.2004 «Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων».

Η συνεργασία μας στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία, καθώς κατόπιν αξιολόγησης, πιστοποιήθηκε στις 24/08/2018 από τον Φορέα Πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης BQC.

Περισσότερα άρθρα...