Η ΕΛΒΕΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ “SMARTCARDIA SA” ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΗΚΕ ΤΗΝ DEFINE SOLUTIONS LTD ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

logo_smartcardiaΗ ελβετική εταιρεία Smartcardia SA καινοτομεί στον τομέα της ανάπτυξης και παραγωγής ιατρικών συσκευών, προσφέροντας ρηξικέλευθες υπηρεσίες και προϊόντα υψηλής τεχνολογίας. Παράλληλα, με γνώμονα τη νομοθεσία και με ηθική ευθύνη έθεσε ως στόχο να διασφαλίσει τα ευαίσθητα προσωπικά ιατρικά δεδομένα που διαχειρίζεται αλλά και να προστατεύσει τις καινοτόμες ενέργειες της, εμπιστεύτηκε την Define Solutions Ltd για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών σύμφωνα με το πρότυπο ISO 27001:2013.

Περισσότερα άρθρα...