ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΣ, ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΗΚΕ ΤΗ DEFINE SOLUTIONS LTD ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ

Η ΑΚΑΤΤ ΑΕ ιδρύθηκε το 1991, από διπλωματούχους μηχανικούς προερχόμενους από το τεχνικό τμήμα της ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε., με σκοπό την αξιοποίηση και ανάπτυξη τεχνολογίας και τεχνογνωσίας εγκαταστάσεων Αυτοματισμού, Τηλεελέγχου – Τηλεχειρισμού.

Σε συνέχεια της μακροχρόνιας συνεργασίας μας, εμπιστεύτηκε τη Define Solutions Ltd για την Αναβάθμιση του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001:2015, την Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών κατά το πρότυπο EN ISO 27001:2013 και την Υποστήριξη του Συστήματος Υγείας και Ασφάλειας στο χώρο εργασίας κατά το πρότυπο OHSAS 18001:2007.

Με την αναβάθμιση, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ταυτοποίηση και διαχείριση κινδύνων και ευκαιριών καθώς και στην καλύτερη δυνατή αξιοποίηση της διαθέσιμης τεχνογνωσίας του οργανισμού.

Η συνεργασία μας στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία, καθώς κατόπιν αξιολόγησης, πιστοποιήθηκε στις 29/03/2018 από τον Φορέα Πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης DQS HELLAS.

Περισσότερα άρθρα...