ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΘΡΥΣ ΚΑΤΑ ISO 22301:2012

Η ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ είναι μια δυναμική τεχνική εταιρεία, που δημιουργήθηκε το 2001 με στόχο την ανάληψη σύνθετων τεχνολογικών και κατασκευαστικών έργων. Οι φορείς της ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ έχουν πέραν της δεκαπενταετίας εμπειρία στην Μελέτη και Κατασκευή Ιδιωτικών και Δημοσίων έργων.

Εμπιστεύτηκε τη Define Solutions Ltd για τον Σχεδιασμό και Ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας (Business Continuity) κατά το πρότυπο ISO 22301:2012 και η συνεργασία μας στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία, καθώς κατόπιν αξιολόγησης, πιστοποιήθηκε από τον Φορέα Πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης TUV HELLAS.

Περισσότερα άρθρα...