650 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ

Το ποσό των 650 εκατ. ευρώ, μέσω επιχορηγήσεων, επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης, επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης και φοροαπαλλαγών, θα “μοιράσει”, ο Αναπτυξιακός Νόμος (4399/2016) στα επενδυτικά σχέδια που θα υπαχθούν στα καθεστώτα ενισχύσεων “Γενική Επιχειρηματικότητα”, “Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων” και “Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού”.

Το συνολικό ποσό της φορολογικής απαλλαγής, καθορίζεται ως εξής:

  • Για το καθεστώς “Γενική Επιχειρηματικότητα”, στα 210 εκατ. ευρώ.
  • Για το καθεστώς “Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων” στα 10 εκατ. ευρώ.
  • Για το καθεστώς “Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού”, στα 150 εκατ. ευρώ.

Το συνολικό ποσό της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, των καθεστώτων του νόμου 4399/2016, που προκηρύσσονται το έτος 2020, καθορίζεται ως εξής:

  • Για το καθεστώς, της “Γενικής Επιχειρηματικότητας”, στα 140 εκατ. ευρώ,
  • Για το καθεστώς, της “Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων”, στα 140 εκατ. ευρώ.

Περισσότερα άρθρα...