Η STATUS ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΗΚΕ ΤΗ DEFINE SOLUTIONS LTD ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 9001:2015

Η STATUS Α.Ε. ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2002 και δραστηριοποιείται στο χώρο της διαχείρισης των οικονομικών απαιτήσεων. Η STATUS A.E. απευθύνεται σε όλους τους οργανισμούς και επιχειρήσεις του Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα, που χορηγούν δάνεια ή πιστώσεις διαφόρων ειδών. Είναι μέλος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς. Είναι επίσης ιδρυτικό μέλος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Συνδέσμου Εταιρειών Ενημέρωσης και Διαπραγμάτευσης Απαιτήσεων (Ε.Σ.Ε.Δ.Α.).

Εμπιστεύτηκε τη Define Solutions Ltd για την Υποστήριξή της κατά την Αναβάθμιση του Υπάρχοντος Διαχειριστικού της Συστήματος βάσει των απαιτήσεων του προτύπου ISO 9001:2015 και την ετήσια Υποστήριξη της εφαρμογής του Διαχειριστικού Συστήματός της κατά το πρότυπο ISO 27001:2013.

Η συνεργασία μας στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία, καθώς κατόπιν αξιολόγησης, πιστοποιήθηκε στις 18/09/2018 από τον Φορέα Πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης EUROCERT.

Περισσότερα άρθρα...